V úctě přijmout, v lásce vychovat,

ve svobodě propustit

Waldorfské třídy liberec

První státní waldorfská třída v Liberci byla otevřena 4. září 2017 v budově ZŠ Gollova jako odloučené pracoviště ZŠ Kaplického. Tomuto slavnostnímu aktu předcházely 4 roky snažení všech členů spolku Wrabec Liberec. Mimo jiné to bylo roční domácí vzdělávání prvňáčků ve Světlé pod Ještědem, dále pak nespočet přednášek, kurzů, výstav a seminářů.
Šipka
Co se u nás děje
22
11
Srdečně Vás zveme na víkend plný zpěvu
02
11
Zveme Vás na Svatomartinskou slavnost
10
09
Vernisáž Waldorf 100 v Ostravě
Principy waldorfské pedagogiky
 • Tvořím, poznávám a rostu - proto pěstujme zvídavost a umělecké cítění v každém okamžikuprožitém ve škole.
 • Spolupráce je více než soutěž - proto se od prvního okamžiku učíme pomáhat si.
 • Nedělám-li chyby, nedělám nic - tedy bez experimentu a rozbitých kolen není vývoje.
 • Rodič a učitel je můj nejdůležitější partner - chci zažít, že i dospělí se ještě dokáží učit a vyvíjet.
 • Waldorfská škola je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče - smysluplnost pedagogicképráce je závislá na harmonickém vztahu školy a rodiny.
šipka

Waldorf 100
Podívejte se na to, co vše se chystá v souvislosti s oslavami 100 let od založení první waldorfské školy.

Slavnostní otevření Waldorfské třídy
v Liberci
Podívejte se jak vypadalo slavnostní otevření Waldorsfké třídy v Liberci.
Proč Waldorf?
Krátký film seznamuje s formou a principy waldorfského vzdělávání v Marin Waldorf School v USA (www.marinwaldorf.org) pohledem rodičů, pedagogů a absolventů této školy. Toto podání je natolik  srozumitelné, že má zajisté co říci i českému zájemci o waldorfskou pedagogiku.


 • Jonášek mi nadšeně hned za branou školy hlásí, ze má domácí úkol! Doma si cvičí sám psaní čísel a domácí úkol dělá sám od sebe a bez pomoci. Někdy nám zase s nadšením recituje říkanky, které se ve škole naučil.. zdá se, že ho to ve škole moc baví :-)

  Zuzka, maminka Jonáše
 • Dcera s radostí a sama přirozeně pokračuje v učení i doma. Je krásné s ní sdílet její nadšení. Být součástí školních akcí nám dává možnost společně prožívat její první třídu.

  Václav, tatínek
Spolupracujeme
Pokud byste chtěli s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi s vámi spolupráci probereme.
 
Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště Gollova 394/4, Perštýn, Liberec 460 01
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q