Šipka
Šipka

2. třída

2. třída - školní rok 2018/2019

 

V týdnu od 4. 3. do 10. 3. máme JARNÍ PRÁZDNINY! Přeji všem jejich krásné prožití. TH

 

 

V týdnu od 25. 2. do 1. 3. navštívila naše třídy paní mentorka Jaroslava Frýdová. Moc děkujeme za velkou podporu a mnohá doporučení, která jsme obdrželi.

 

 

Kéž jsou děti v našich třídách šťastné, učitelé moudří a láska ať nás provází! TH

 

 

27. 1. 2019 Vernisáž výstavy W 100 v kavárně Pošta. Fotografie jsou od pana Matyáše Gála. Děkujeme! :-)

 

 

 

 

 

 

 

Během měsíce ledna jsme byli dvakrát sjezdovat na sjezdovce v Javorníku.  Lyžujeme už úplně všichni!

 

 

 

Milí rodiče,

také všichni nejen vyfocení druháčci Vám přejí krásné Vánoce a hodně lásky i zdraví v novém roce 2019.


  

 

Tvoření vánočních dárků poté, co jsme sáňkovali a koulovali se - sušení se ve třídě. :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 12. Vánoční besídka s naší Vánoční hrou. :-)

 

3. 12. Adventní spirála.

 

 

 

 

30. 11. Třetí měsíční slavnost proběhla tentokrát v naší třídě. Předvedli jsme výtečné kousky z eurytmie a hra na flétny opět prvňáčky velmi potěšila.

 

26. 11. Muzicírování s Lukášem Pelcem.

 

21. 11. Třídní schůzky.

 

19. 11. Výlet do luk s Martou Ježkovou.

 

12. 11. Návštěva studentů TUL v naší třídě.

 

8. 11. Martinská slavnost - společná s lesní školkou Lesmír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní akvarelové malování.

 

 

 

 

 

 

25. 10. Říjnová měsíční slavnost v naší třídě.

 

18. 10. Třídní schůzky

 

16. 10. Pouštění draků ve Světlé pod Ještědem a návštěva Lesoparku Horka.

 

 

 

 

 

 

 

2. 10. Návštěva Tier Parku v Žitavě. Krásná ZOO, pestrá zvířátka, vlahý podzim a naše třída. :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 9. Michaelská slavnost, na které se děti odvážily - každý sám vjít lesní stezkou k dračí sluji. Drak ale naštěstí po horkém létě odpočíval a tak si děti za odvahu odnesly od dračí sluje jablíčko i oříšek. Moc děkuji za pomoc Báře Brzoňové i Zuzce Ježkové, paní angličtinářce Havlištové i paní asistentce Hotovcové se svým synem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 9. První měsíční slavnost v historii waldorfských tříd v Liberci. Do naší třídy přišli prvňáčci a společně jsme sdíleli něco z našich tanečků a básniček s pohybem. Prvňáčky nejvíce nadchla naše hra podzimních písní na pentatonické flétničky.

 

3. 9. 2018 Nový školní rok jsme slavnostně zahájili přivítáním prvňáčků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2017-2018

 

17. - 19. 5. Školní výlet na Mariánskohorskou chalupu v Jizerských horách spojený s oslavou Letnic, orientačním během, záchranou víly Chudobky a mnohým dalším... :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 5. Třídní schůzky.

 

27. 4. Cyklistický výlet přes Liberec, kolem přehrad až k Jizerskému potoku v Lidových sadech.

 

17. 4. Třídní schůzky.

 

13. 4. Výlet spojený s čištěním studánky v Jiříčkově, otloukáním píšťalek a velkým ohněm na opékání špekáčků.

 

30. 3. Velký pátek, den, kdy nám Země dala některé ze svých pokladů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 3. Návštěva jarní slavnosti Waldorfské školy v Semilech. Na slavnosti jsme se ukázali s jarní písní Růžička na pentatonické flétny a se třemi tanečky.

 

16. 3. Pouštění Moranky za zpěvu písní i tanečků, loučení se se zimou neboť tuto neděli je Smrtná neděla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 3. Třídní schůzky spojené se Členskou schůzí spolku Waldorfské iniciativy Liberec.

 

Březnový stolek ročních dob od maminky Toníka. :-)

 

 

 

 

26. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny.


21. 2. Třídní schůzky. Rodiče si vyzkoušeli i eurytmickou pěticípou hvězdu.

 

2. 2. Pololetní prázdniny.

 

24. 1. Třídní schůzky.


20. 1. Sáňkování a bobování.

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny.

 

20. 12. Loutková pohádka o nazlobeném skřítkovi v podání Hanky Bláhové. Pohádka s krásnými loutkami a libým hlasem vypravěčky děti dovedla do lesa, kde žil pod kořenem jeden nazlobený skřítek… zlobil se a zuřil až do chvíle, kdy se mu v srdci rozsvítil plamínek….

 

14. 12. Vánoční besídka. Besídka to byla skromnější za zpěvu koled a flétnového doprovodu. Děti ukázaly rodičům symetrické formy v prostoru a pochlubily se také svými školními výtvory, ať už z vosku, akvarelu či voskovek.

 

14. 12. Naivní divadlo - Čarovná rybí kostička. V obrovském lijáku jsme se probrodili do divadla, pohádka se nám velmi líbila. Návrat už byl při sluníčku, což nás také těšilo.

 

12. 12. Návštěva čtvrťáků semilské waldorfské školy s panem učitelem Janem Slavíkem. Zahráli jsme naši pohádku o Bratříčkovi a sestřičce a čtvrťáci nám předvedli svou hru o Thorově kladivu (severská mytologie). V naší třídě jsme budoucí kmotry mile pohostili a těšíme se na společný výlet na sjíždění řeky Jizery koncem jara.

 

8. 12. Návštěva Kryštofova údolí spojená s prohlídkou betlémů, orloje, tvořivými dílničkami i výtečným obědem u paní Brzoňové. (foto)

 

 

 

 

 

 

4. 12. Adventní spirála. Do spirály nás zavedl tajemný příběh o zeleném hadu, anděl i zpěv a jemná hra na klavír v podání studentů Pedagogické fakulty TUL.

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 11. Adventní jarmark s tvůrčími dílničkami a vokálně instrumentálním vystoupením brněnského Pištibandu pod vedením Mojmíra Poláčka. Akce to byla krásná a vydařená ať už díky velikému nasazení rodičů i našich dětí, tak i brněnských dětí a pana Poláčka. Velmi děkuji všem zúčastněným!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 11. Česání, předení na kolovrátku i tkaní na ručním stavu barevné vlny. Paní Barbora Wirnitzerová přivezla do školy česačku, kolovrátek i ruční stav a děti mykaly, předly i tkaly jak o život.

 

26. - 27. 10. Podzimní prázdniny.

 

20. 11. Třídní schůzky.

 

11. 11. Martinská slavnost s divadelním představením o svatém Martinovi spolu s pečením martinských rohlíčků a výrobou lampiónů. Na tuto krásnou slavnost jsme s dětmi napekli martinské rohlíčky a každý si také vyrobil svůj vlastní lampiónek z akvarelového papíru. Divadelní představení na slavnosti se nám vydařilo i když jsme až na místě měnili některá obsazení. Opravdu nakonec na slavnost přijel i opravdový Martin na bílém koni!

 

 

 

 

 

 

 

Říjen ve škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 10. Návštěva ovčí farmy u Hodkovic nad Mohelkou spojená se stříháním ovečky. Děti mohly pozorovat, jak ovčácký pes nahání své stádo, jak se ovečky stříhají a vůbec, jaký je život na farmě se zvířaty. Na oběd jsme si opekli špekáčky a těšíme se na jarní jehňátka, která smíme přijít pozdravit.

 

 

14. - 15. 10. Výlet rodičů, školáčků a jejich sourozenců do Oldřichova v Hájích - s cyklovýletem, pouštěním draků, broděním se v potoce a výbornou polévkou z jednoho velkého kotlíku. Současně tamtéž proběhla Členská schůze Waldorfské iniciativy Liberec.

 

 

 

 

 

 

 

9. 10. Třídní schůzky. Tyto schůzky byly spíše organizační z důvodu plánovaného dvoudenního výletu.

 

29. 9. Proběhla Michaelská slavnost, kdy každý z prvňáčků prokázal svou odvahu a vydal se do temného sklepa školy k velkému drakovi. Za pomoci kouzelného pláště a mocného světelného meče si odnesl z dračí sluje pentatonickou flétničku i jablíčku. Ukázali jsme rodičům naše první tanečky a prstová cvičení.

 

 

 

 

 

 

20. 9. Pouštění draků. 

 

 

 

 

19. 9. První třídní schůzky. Na třídních schůzkách si rodiče vyzkoušeli to, co zažily děti první den ve škole a zkoušejí, co je to forma ve vlastním těle a v prostoru.

 

 

8. září - výlet do Harcovských lesů.


 

 

První třídu jsme slavnostně otevřeli 4. září 2017 za přítomnosti pana náměstka Ivana Langra a pana ředitele Pavla Zeronika a také mnohých rodičů a přátel waldorfského vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště Gollova 394/4, Perštýn, Liberec 460 01
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q