Šipka
Šipka

Členství a příspěvky

Členství a příspěvky

Stanovy spolku Waldorfská iniciativa Liberec definují tři druhy členství.

 

  • Aktivní členství (zákonný zástupce dítěte navštěvujícího waldorfské třídy)
  • Podporující členství (rodiče, prarodiče, přátelé školy)
  • Čestné členství

 

 

Členem Spolku WIL se může stát každý, který podá žádost o členství (k nalezení v stanovy a dokumenty WIL) a zaplatí členské poplatky.

 

Příspěvky stanovuje členská schůze na svém zasedání jednou ročně v červnu. Jsou upraveny interní směrnicí Spolku WIL o příspěvcích. Pro školní rok 2018/2019 byly příspěvky schváleny v následující výši:

  • Aktivní členství: 1500,- Kč měsíčně od 03/2018 (1000,- Kč měsíčně do 02/2018)
  • Podporující členství: 200,- Kč ročně

 

Aktivní členové (rodiče žáků WT) dostanou přidělený vlastní variabilní symbol, pod kterým hradí měsíční příspěvky (od září do června) na účet 2900585023/2010 u FIO banky a to nejpozději do 15. dne na daný měsíc. Podporující členové platí roční příspěvek libovolný den v daném roce.

 

Z příspěvků se hradí potřeby waldorfských tříd, které jsou nad rámec běžných potřeb klasických tříd. Například se jedná o rozšířenou výuku cizích jazyků, zajištění družiny, podíl na nákladech spojenými s přednáškami a osvětovou činností Spolku.

 

Dalším příspěvkem, který rodiče hradí je příspěvek do třídního fondu. Ten je odvislý od aktuálních potřeb třídy a hradí se z něj zejména pomůcky a potřeby specifické pro waldorfskou výuku jako např. sešity, voskové bločky, potřeby pro akvarelové malování a materiály pro pracovní činnosti, výtvarné potřeby nebo přírodní materiály, ale také dopravné na výlety a vstupy. O hospodaření s fondem se stará třídní pokladník.

 

Spolek WIL uvítá rovněž dary v libovolné výši nad rámec povinného příspěvku, které lze posílat kdykoliv během roku. V lednu následujícího roku vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely (více v záložce „Podpořte nás“).

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště Gollova 394/4, Perštýn, Liberec 460 01
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q