Šipka
Šipka

Děkujeme

Děkujeme
Zde postupně doplňujeme seznam všech, kterým chceme poděkovat za přízeň a podporu, všech dárců, poskytovatelů grantů, dobrovolníků...

Nyní děkujeme především rodičům, kteří svými nemalými finančními dary i velkou vlastní účastí na přestavbě ZŠ Gollova umožnili a zajistili dětem velmi láskyplné prostředí, ve kterém se díky přírodním materiálům mohou kreativně rozvíjet.

 

Děkujeme také městu Liberec, jmenovitě panu náměstkům Ivanu Langrovi a Janu Korytáři, kteří svou aktivitou pomohli vzniku státních waldorfských tříd v Liberci.

 

Děkujeme panu řediteli ZŠ Kaplického Pavlu Zeronikovi, že je aktivním panem ředitelem našeho odloučeného pracoviště.

 

Děkujeme Tomáši Zuzákovi a Dušanu Pleštilovi, že otevřeli svými waldorfskými semináři oči, uši, mysl i srdce svých absolventů a pomohli tak ke vzniku této školy, neboť učitelé našich tříd jsou jejich žáci.

 

Děkujeme panu Mojmíru Poláčkovi za velkou podporu při vzniku první waldorfské třídy v Liberci.

 

Děkujeme městu Liberec za poskytnutí grantu na pořádání slavností pro veřejnost v roce 2017 – Jánská slavnost, Michaelská slavnost, Adventní spirála.

 

Děkujeme panu Janu Korytáři, který finančně přispěl na vybavení družiny a na činnosti spolku.

 

Děkujeme panu Marku Vodičkovi a jeho dílně Mavlnka za krásnou tvořivou spolupráci při víkendových workshopech výroby lavic do prvních tříd.

 

 

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště Gollova 394/4, Perštýn, Liberec 460 01
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q