Šipka
Šipka

Družina

Družina
V současné době budeme velmi vděčni za distribuci a propagaci letáčků na námi pořádané přednášky. Taktéž barevný tisk letáčků by nám byl velice nápomocný.
Jakákoliv finanční pomoc je vítaným zdrojem.

Waldorfské třídy zajišťují pro své žáky ranní a odpolední družinu. Doba družiny je stanovená po dohodě s rodiči a odpovídá jejich potřebám.

 


 

Provozní doba

Družina se poskytuje ve školní dny. Ranní družina otevírá v 6:45 a končí v 8:00, kdy si děti přebírá paní učitelka a odvádí do třídy na vyučování. Odpolední družina začíná po obědě a končí v 16:30.
Činnosti družiny

V době od 13:30 do 15:00 probíhají pravidelné aktivity, často děti chodí ven a jsou mimo školní prostory. Proto je potřeba děti vyzvednout buď před nebo po tomto bloku.

Vychovatelky

Michaela Waldhauserová

Marta Ježková

Iveta Sodomková

Zápis a platby

Pro zápis do družiny je potřeba vyplnit zápisní lístek, který najdete zde. Lístky prosím zašlete na info@waldorfsketridyliberec.cz nebo osobně předejte vychovatelkám ve družině.

Měsíční poplatek za školní družinu činí 200 Kč za každý započatý měsíc. Tato částka zahrnuje pobyt v ranní i odpolední družině. Částka se hradí bezhotovostním převodem na účet Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p.o. Číslo účtu: 5470132/0800

Září – prosinec: 800 Kč, se splatností do konce měsíce září

Leden – červen: 1200 Kč, se splatností do konce měsíce ledna

Při platbách prosím uvádějte variabilní symbol (bude Vám přidělen po přijetí dítěte do školní družiny) a do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Vnitřní školní řád družiny najdete zde. V tištěné podobě je také k nahlédnutí na nástěnce ve školní družině.

Vyzvedávání dětí
Děti prosím vyzvedávejte včas. Děti vyzvedávají pouze osoby uvedené v zápisním lístku a v čase, který rodiče do zápisního lístku uvedli. Jakékoliv změny je nutné oznámit písemnou formou s podpisem zákonného zástupce.

 

Omlouvání dětí
Děti prosím omlouvejte na telefonním čísle družiny (+420) 773 699 942.

 

Vážení rodiče, žádáme o podporu a dodržování zákazu telefonování učitelům po dobu jejich přímé vzdělávací nebo výchovné práce s dětmi. Pedagogové a vychovatelky se vám opravdu nemohou věnovat, neboť právě mají na starost vaše děti. Telefonování výrazně ovlivňuje pedagogickou činnost a může ohrožovat  bezpečnost dětí. Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt

Kontakt na družinu je druzina@waldorfsketridyliberec.cz.

Email prosím nepoužívejte na omlouvání dětí nebo k řešení věcí vyžadujících rychlou reakci. Máte-li dotaz, na který jste zde nenašli odpověď, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště Gollova 394/4, Perštýn, Liberec 460 01
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q