Šipka
Šipka

Kolegium

Kolegium
Kolegium učitelů se schází pravidelně 1 x za 14 dní v první waldorfské třídě na ZŠ Gollova. Účastní se jej všichni vyučující a vychovatelky. Výjimečně je přítomen i pan ředitel Zeronik.

Kolegium začíná uměleckou částí, při které si zazpíváme za doprovodu flétny či klavíru, následuje čtení z knihy Rudolfa Steinera či jiného anthroposofa. V další části kolegia se řeší situace ve výuce i v družině, plánují se aktivity aj. Závěrečná část je věnována rozhovoru o dítěti.

 

 

 

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště Gollova 394/4, Perštýn, Liberec 460 01
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q