Šipka
Šipka

O spolku

O spolku


 

HISTORIE A VZNIK

Spolek Waldorfská iniciativa Liberec z.s. (dále jen Spolek WIL) je pokračováním předchozího Spolku rodičů a přátel waldorfské pedagogiky Wrabec Liberec (dále jen Spolek Wrabec), který vznikl v září roku 2013 jako občanské sdružení na popud několika členů bývalé waldorfské iniciativy. Tito členové se pravidelně setkávali a společně četli z děl Rudolfa Steinera a každý týden se scházeli při eurytmických cvičeních. Obě aktivity setrvávají dodnes.

 

Hlavním cílem spolku Wrabec bylo založení waldorfské školy v Liberci. Po čtyřech letech usilovné práce členů a za velké podpory města a pana ředitele Zeronika ze Základní školy Kaplického v Liberci se dne 4. září 2017 otevřela první waldorfská třída v Liberci v jedinečných prostorách bývalého Vincentina na ZŠ Gollova na Perštýně.

 

Hlavní cíl Spolku Wrabec byl splněn a na jeho aktivity navazuje Spolek WIL. Spolek dobrovolně sdružuje rodiče žáků waldorfských tříd, učitele a příznivce, přičemž jeho účelem je podpora a rozvoj waldorfských tříd v Liberci a všestranná pomoc při zabezpečení provozu waldorfských tříd při Základní škole, Liberec, Kaplického p.o.

 

Jádrem spolku jsou rodiče a spolupráce s nimi se pečlivě pěstuje. Rodiče stojí na počátku vzniku školy a tvoří tak stěžejní pilíř školy. Tito rodiče obětovali svůj čas a nemalé prostředky, aby v době prázdnin zrekonstruovali školní prostory a vytvořili tak pro své děti krásnou třídu a družinu. Zejména v prvních letech fungování školy je iniciativa rodičů nezbytná. Jedná se o náročný proces, který však přirozeně proměňuje vztah rodičů ke škole, stává se osobnějším a intenzivnějším. Waldorfská škola totiž může dětem dát tolik, kolik jsou schopni rodiče dát waldorfské škole. V již fungující škole se rodiče mohou, pokud chtějí, podílet na akcích školy jak interních tak i pro veřejnost (organizace slavností a jarmarků, vytváření kruhů, spoluorganizace výletů, organizování přednášek, financování akcí a další…).

ORGÁNY SPOLKU

Chod spolku řídí následující orgány a současnými členy jsou:

 

  • Členská schůze (všichni členové spolku)
  • Výkonná rada (Martina Kořínková, Daniela Fialová, Jana Dusilová, Petra Helebrantová)

 

Více o orgánech a činnostech spolku ve stanovách.


 

 

 

 

 

 

 

Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště Gollova 394/4, Perštýn, Liberec 460 01
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q