Šipka
Šipka

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápisům do 1. třídy předchází řada informativních akcí, které pořádá Waldorfská iniciativa Liberec (WIL) a waldorfské kolegium. Jedná se o přednášky, den otevřených dveří a zážitkový den. Naší snahou je co nejvíce přiblížit specifika waldorfské pedagogiky a chod waldorfských tříd rodičům, aby pak rodiče mohli učinit nejlepší rozhodnutí o zápisu svých dětí do waldorfských tříd.

 


 

 

Přednášky osvětlující různá waldorfská témata jako jsou zralost dítěte, principy waldorfské pedagogiky, výuka matematiky, češtiny a cizích jazyků na waldorfských školách nebo přednášku o slavnostech v rytmu roku přednáší zkušení waldorfští pedagogové.

 

Den otevřených dveří probíhá jedno odpoledne. Součástí programu je prohlídka školy, představení waldorfských tříd a diskuze s kolegiem, rodiči a WIL.

 

Zážitkový den pořádáme pro zájemce o waldorfskou pedagogiku. Pod vedením kvalifikované waldorfské pedagožky Ivy Bečvářové si rodiče mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být žákem ve waldorfské škole.

 

Termíny akcí a další podrobnosti naleznete v kalendáři akcí a aktualitách.

Předzápisový pohovor

Samotnému zápisu předchází tzv. předzápisové pohovory. Předzápisový pohovor trvá zhruba 40 minut a je nutné se na něj včas přihlásit. Během pohovoru se zjišťuje zralost dítěte, kterému se věnuje paní učitelka. Současně v jiné místnosti probíhá dotazovaný pohovor s rodiči. U pohovorů je přítomna také lékařka, která se zaměřuje na vývoj dítěte. Ideálně jsou k zápisu potřeba oba rodiče.
K předzápisovým pohovorům je nutné s sebou vzít fotografii dítěte, jeho rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce a pokud dítě má, tak i zprávu s diagnózou a doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.
Přestupy z jiných tříd budou řešeny individuálně s vyučujícím dané třídy. Pro více informací prosím napište na info@waldorfsketridyliberec.cz.
Vyrozumění o přijetí či nepřijetí žáka do waldorfské třídy dostanou rodiče do 14 dnů od proběhnutých pohovorů na uvedené emaily. V případě přijetí je ještě nutné projít oficiálním zápisem.
Oficiální zápis pak probíhá na Základní škole, Liberec, Kaplického 384 p.o. v termínech vyhlášených panem ředitelem. Zde se zapisují jen ti rodiče, jejichž děti byly do waldorfských tříd přijaty na základě předzápisových pohovorů.
Termíny předzápisových pohovorů a zápisů budou včas zveřejněny na našich webových stránkách v kalendáři akcí a aktualitách, případně na Facebooku waldorfských tříd Liberec a na webových stránkách ZŠ Kaplického (http://www.zs-kaplickeho.cz/).

Samotnému zápisu předchází tzv. předzápisové pohovory. Předzápisový pohovor trvá zhruba 40 minut a je nutné se na něj včas přihlásit. Během pohovoru se zjišťuje zralost dítěte, kterému se věnuje paní učitelka. Současně v jiné místnosti probíhá dotazovaný pohovor s rodiči. U pohovorů je přítomna také lékařka, která se zaměřuje na vývoj dítěte. Ideálně jsou k zápisu potřeba oba rodiče.


K předzápisovým pohovorům je nutné s sebou vzít fotografii dítěte, jeho rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce a pokud dítě má, tak i zprávu s diagnózou a doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.


Přestupy z jiných tříd budou řešeny individuálně s vyučujícím dané třídy. Pro více informací prosím napište na info@waldorfsketridyliberec.cz.


Vyrozumění o přijetí či nepřijetí žáka do waldorfské třídy dostanou rodiče do 14 dnů od proběhnutých pohovorů na uvedené emaily. V případě přijetí je ještě nutné projít oficiálním zápisem.


Oficiální zápis pak probíhá na Základní škole, Liberec, Kaplického 384 p.o. v termínech vyhlášených panem ředitelem. Zde se zapisují jen ti rodiče, jejichž děti byly do waldorfských tříd přijaty na základě předzápisových pohovorů.


Termíny předzápisových pohovorů a zápisů budou včas zveřejněny na našich webových stránkách v kalendáři akcí a aktualitách, případně na Facebooku waldorfských tříd Liberec a na webových stránkách ZŠ Kaplického.

 

Kritéria pro přijetí do 1. waldorfské třídy ZŠ Kaplického pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny během února/března 2019.


Ico Waldorfské třídy Liberec
odloučené pracoviště ZŠ Kaplického
působiště Gollova 394/4, Perštýn, Liberec 460 01
Ico info@waldorfsketridyliberec.cz
Vychovávat lidi, kteří jsou schopni vnímat všechno, co se děje ve světě, kteří mohou každého dne, vidí-li něco nového, své pocity, své úsudky vyvíjet podle této novosti. Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.

Rudolf Steiner

NAŠE ŠKOLAIcoKALENDÁŘ AKCÍIcoAKTUALITYIcoPODPOŘTE NÁSIcoKONTAKT © Waldorfské třídy Liberec, Designed and developed by 5Q